<p>今天邀請到英華達來介紹「全家寶」系列醫療器材:電子血壓計、血糖機/總膽固醇/尿酸三合一監測系統、心電圖機及周邊耗材等,透過全家寶健康管理App,幫全家人實現健康管理,掌控健康趨勢,健康管理一步到位。</p><p>現場參與得每一位都免費做一次測試的體驗~~</p><figure class="image"><img src="https://i.imgur.com/XxY8SOT.jpg"></figure><figure class="image"><img src="https://i.imgur.com/MMqfMD9.jpg"></figure><figure class="image"><img src="https://i.imgur.com/PjbXyHW.jpg"></figure>